Ministr zdravotnictví Válek podepsal dohodu se zástupci zdravotníků a VZP

8.12.2023
Ministr zdravotnictví Válek podepsal dohodu se zástupci zdravotníků a VZP

Na ministerstvu zdravotnictví byla za účasti předsedy vlády podepsána dohoda, která má za cíl ukončit protest lékařů a nastavuje další kroky v oblastech vzdělávání, pracovních podmínek a odměňování. Příjmy lékařů dle dohody v lůžkových zařízeních vzrostou o pět až patnáct tisíc korun měsíčně, a to podle stupně dokončeného vzdělání. Odměňování všech dalších zdravotníků i nezdravotnického personálu nemocnic vzroste o pět procent.

Dohodu dnes podepsal místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, prezident České lékařské komory Milan Kubek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek, předseda Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Martin Engel, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a viceprezident ČLK a předseda Sekce mladých lékařů ČLK Jan Přáda.

Dohoda obsahuje opatření v oblastech vzdělávání, pracovních podmínek a odměňování. V rámci sjednaných podmínek dostanou lékaři po lékařské fakultě přidáno 5 tisíc korun, po zkoušce po kmeni 8 tisíc a po atestaci 15 tisíc korun. Nelékařští zdravotníci a nezdravotnický personál v nemocnicích dostanou navíc 5 %. V rámci zlepšení pracovních podmínek bude počet přesčasových hodin vrácen zpět na 416 hodin. V oblasti vzdělávání bude v každé přímo řízené nemocnici určen koordinátor vzdělávání, uzákoněno volno před atestační zkouškou a zkouškou po kmeni či zřízeno kontaktní místo pro stížnosti na nedodržování průběhu specializačního vzdělávání.

„Pro české zdravotnictví a především pacienty je tato dohoda dobrou zprávou. Její vyjednávání v posledních měsících vedlo ke shodě v otázkách vzdělávání, pracovních podmínek a odměňování. Chystáme ale i komplexnější reformy celého zdravotnictví tak, aby se protest už neopakoval,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Ministr Válek dosáhl během dlouhých jednání s lékaři řady úspěchů a jsem rád, že jsme dohodu společně dotáhli do úspěšného konce. Skvělou zprávou je, že stávající špičková úroveň českého zdravotnictví bude zachována,” uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Na navýšení platů zdravotníků i nezdravotnických pracovníků v nemocnicích půjde celkově 9,8 miliardy korun, z toho 3 miliardy poskytne Všeobecná zdravotní pojišťovna formou úhradových dodatků s nemocnicemi. „VZP ctí svoji spoluzodpovědnost za zajištění dostupnosti zdravotní péče pro pacienty a v situaci, kdy hrozilo omezení plánované péče, se VZP rozhodla nabídnout řešení, které již bylo v minulosti využito a jsem rád, že jsme mohli pomoci k dohodě. Bonifikaci lůžkové péče bude pojišťovna financovat ze zdrojů generovaných na základě efektivního hospodaření z předchozích let. Rozhodně se nejedná o prostředky, které by byly využity na úkor jejích klientů,” doplnil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

„Společně se nám podařilo určit koordinátory pro vzdělávání lékařů, kteří budou pod supervizí IPVZ dohlížet na řádný průběh specializačního vzdělávání. Zřízeno bylo i kontaktního místo pro stížnosti na nedodržování plánu vzdělávání lékařů, kam mohou lékaři podávat stížnosti. V neposlední řadě se nám pro lékaře také podařilo dojednat i volno před atestační zkouškou a zkouškou po kmeni,” dodala závěrem ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irena Maříková, která se jednání rovněž účastnila.

Markéta Volfová, tisková mluvčí TOP 09