Ministr Vlastimil Válek ocenil poskytovatele zdravotních služeb za rozvoj dobrovolnictví

7.12.2023
Ministr Vlastimil Válek ocenil poskytovatele zdravotních služeb za rozvoj dobrovolnictví

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělil ve čtvrtek 7. prosince na slavnostním večeru Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví, která je udělována poskytovateli zdravotních služeb lůžkové péče. Na základě hodnocení odborné komise byla letošním vítězem zvolena Fakultní Thomayerova nemocnice.

V letošním roce bylo na Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví nominováno celkem 13 poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče. Vítězná Fakultní Thomayerova nemocnice dlouhodobě přispívá k popularizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví formou osvětových akcí, PR aktivitami i rozvojem teoretických a praktických znalostí dobrovolníků.

“Velmi si vážím poskytovatelů zdravotních služeb, kteří ve svých zdravotnických zařízeních realizují program dobrovolnictví a všech dobrovolníků, kteří v nich nezištně pomáhají. Dobrovolnictví je dlouhodobě nedílnou součástí zdravotnictví a přináší užitek jak pacientům a zdravotníkům, tak i samotným dobrovolníkům,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Dobrovolnický program má v naší nemocnici několikaletou a úspěšnou tradici. Mám velikou radost z toho, že jsme se v letošním roce umístili na prvním místě a chtěl bych poděkovat ministrovi zdravotnictví za udělení této Ceny za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví. Velice si toho vážím a za celý náš kolektiv děkuji. Mé poděkování patří především našim dobrovolníkům a všem, kteří se spolupodílí na rozvoji této činnosti v naší nemocnici, protože jedině díky jejich práci a nadšení pro věc jsme získali toto významné ocenění,“ poděkoval ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš.

Dobrovolnictví ve zdravotnictví má již v České republice více než dvacetiletou tradici. Statistická data za rok 2022 (zdroj ÚZIS) uvádí, že se do dobrovolnictví ve zdravotnictví zapojilo 2 698 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 60 878 dobrovolnických hodin.

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na přínosy, které s sebou dobrovolnictví přináší, si klade za cíl dále podporovat a rozvíjet dobrovolnictví ve zdravotnictví prostřednictvím metodické podpory poskytovatelů zdravotních služeb a dalších osvětových aktivit se záměrem zvyšování počtu poskytovatelů s dobrovolnickým programem.

Markéta Volfová, tisková mluvčí TOP 09