Vláda dala souhlas s mimořádným opatřením, kterým Ministerstvo zdravotnictví stanoví úhrady mimořádně dodaných antibiotických suspenzí pro děti, a to od 1. května 2023

13.4.2023
Vláda dala souhlas s mimořádným opatřením, kterým Ministerstvo zdravotnictví stanoví úhrady mimořádně dodaných antibiotických suspenzí pro děti, a to od 1. května 2023

Nad rámec mimořádně dodaných hrazených léčiv se díky jednání s výrobci také daří urychlovat plánované dodávky léků včetně penicilinů.

„Díky novele zákona o léčivech, účinné od 1. prosince, kterou na náš návrh Parlament schválil v minulém roce, budou léky, mimořádně zajištěné ze zahraničí, pacientům plně hrazeny. Díky efektivním jednáním s výrobci a distributory léčiv jsme schopni zajišťovat mimořádné i urychlovat plánované dodávky k pokrytí spotřeby. Stabilizaci situace očekáváme v první polovině května,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V České republice jsou dosud na základě mimořádných opatření hrazeny antibiotické léčivé přípravky s obsahem penicilinu, azitromycinu a s kombinací amoxicilinu a kyseliny klavulanové. S úhradou těchto přípravků vláda vyslovila souhlas již dříve.

Ministerstvo zdravotnictví pracuje na dlouhodobém koncepčním řešení. Momentálně jsou zpracovávány připomínky z meziresortního připomínkového řízení k další novele zákona o léčivech, která má za cíl mj. stanovit výrobcům léčiv povinnost zajistit, po oznámení přerušení dodávek, pro české pacienty dodávky tohoto léku odpovídající jeho spotřebě na 1-2 měsíce, což zajistí čas a vytvoří prostor pro minimalizaci dopadů výpadku. Ministerstvo zdravotnictví ji předloží vládě do konce května.

Nad rámec legislativních změn a současné pracovní skupiny vedené náměstkem Dvořáčkem také Ministerstvo zdravotnictví připravuje stálý tým, který se bude zabývat monitoringem dodávek ve vztahu k aktuálním i předpokládaným spotřebám a jednáním s výrobci tak, aby bylo možné v maximální míře předcházet výpadkům, případně zmírnit dopady nedostupnosti léčiv na pacienty.