Nechceme hrát Hru o léky. Válek uspěl s iniciativou, která má zajistit dostupnost léčiv v EU

26.6.2024
Nechceme hrát Hru o léky. Válek uspěl s iniciativou, která má zajistit dostupnost léčiv v EU

V pátek 21. června se v Lucemburku uskutečnilo zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) ve formaci ministrů odpovědných za agendu zdravotnictví. Jednání se věnovalo budoucnosti zdravotnictví v EU, prevenci nádorových onemocnění a české iniciativě proti hromadění léků jednotlivými státy. Českou republiku na jednání zastupoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Česká iniciativa proti nadměrnému hromadění zásob léků

Česká delegace představila na jednání ministrů zdravotnictví inciativu, která apeluje na státy EU, aby neupravovaly své legislativní rámce za účelem vytváření nadměrných zásob léčiv. Tyto úpravy sice zajištují dostupnost léčiv v daných státech, na unijním trhu však mohou způsobit značné komplikace a nedostupnost některých léčivých přípravků. Česká republika v tomto ohledu prosazovala nutnost celoevropského řešení.

„Dnešnímu jednání Rady předcházelo mnoho týdnů vyjednávání s členskými státy i Evropskou komisí a výsledek je skvělou vizitkou Ministerstva zdravotnictví ČR a Stálého zastoupení ČR v EU, že se k nám nakonec přidalo dalších 19 států včetně samotného Německa,“ reagoval ministr Válek na zavedení půlročních zásob léků v sousední zemi. „Je to velký a zcela zásadní krok k tomu, aby si na podzim jednotlivé státy vzájemně nezpůsobovaly nedostatek léčiv,” doplnil.

Farmaceutický balíček

Ministři vedli politickou rozpravu o farmaceutickém balíčku zaměřenou na oblast pobídek ve farmaceutickém průmyslu. Cílem revize farmaceutické legislativy je především zajištění dostupnosti léčivých přípravků a zachování konkurenceschopnosti v rámci EU.

Zástupci členských států poukázali na nutnost vyjasnění definice a kritérií poskytování pobídek, ochrany farmaceutického trhu, podpory výzkumu nebo snížení administrativy.

Budoucnost evropské zdravotní unie

Rada schválila závěry o budoucnosti Evropské zdravotní unie s heslem „Evropa, která pečuje, připravuje a chrání“. Ministři se shodli na tom, že zdravotní agenda musí být i nadále jednou z priorit EU a měla by být tudíž zahrnuta i ve Strategické agendě EU.

Prevence nádorových onemocnění, jimž lze předcházet očkováním

Ministři schválili doporučení stanovující nová opatření týkající se nádorových onemocnění, kterým lze předcházet očkováním, a jež vycházejí z Evropského plánu boje proti rakovině.

Evropská komise informovala, že očkování je nejúčinnějším nástrojem prevence a zdůraznila potřebu včasné implementace opatření. Jejich cílem je podpořit očkování proti lidským papilomavirům (HPV) a viru hepatitidy typu B (HBV), které mohou způsobovat rakovinu.