Ministerský poločas aneb ohlédnutí za dvěma roky v čele úřadu zdravotnictví

4.1.2024
Ministerský poločas aneb ohlédnutí za dvěma roky v čele úřadu zdravotnictví

Když jsem v prosinci 2021 nastupoval do úřadu, měl jsem vizi a plán klíčových zdravotnických reforem. Dění na Ukrajině, celoevropský nedostatek léků a další nečekané výzvy ale nabídly zcela jinou realitu let 2022 a 2023. I tak jsme výrazně pokročili.

Jedinou konstantou byla v době mého nástupu do čela Ministerstva zdravotnictví pandemie koronaviru. Ta sužovala svět od roku 2020. I když onemocnění variantou Omikron bylo obecně mírnější, nebezpečí této varianty tkvělo v její nakažlivosti a přetrvávajícím nebezpečí pro neočkované občany. Proto má smysl očkování. V únoru 2022, když nejmenovaný diktátor napadl Ukrajinu, se změnila bezpečnostní situace celé Evropy. Do toho přišlo naše předsednictví Radě EU, v jehož závěru celou Evropu postihly bezprecedentní výpadky léků v kombinaci s velmi vysokou nemocností běžnými respiračními onemocněními, která se po dvou letech dominance covidu-19 vrátila v plné síle. No a koncem léta 2023 lékaři otevřeli téma neudržitelných přesčasů. Byly to dva těžké roky a občas si říkám, jak se to podařilo všechno zvládnout. Proto bych vám chtěl hned v úvodu poděkovat za podporu, solidaritu a trpělivost.

Orientace na Západ, předsednictví EU a Ukrajina
Podpořili jste nás při otočení hodnotového a zahraničně-politického kormidla naší země zpět na Západ. Čelní představitelé státu přestali jezdit poklonkovat do Moskvy a Pekingu. Jsem také hrdý na vlnu solidarity, která se rozpoutala s napadenou Ukrajinou. I když historici paralely nemají moc rádi, jsem přesvědčen, že na Ukrajině se bojuje za Prahu, Varšavu i Paříž. Proto prosím vytrvejme v pomoci. A do třetice vám chci poděkovat za trpělivost. I když jsme všechny výzvy nakonec zdárně zvládli, nebylo to bez chyb. Některé věci mohly být projednány rychleji, některá řešení mohla být lepší.
To se týká i mého resortu. Věřte mi, že mě ta pochybení trápí a pracuji na jejich nápravě. V žádném případě ale poslední dva roky nebyly jen temné, jak se nám snaží někteří namluvit. Velmi se podařilo evropské předsednictví, a to i ve zdravotnictví. Mými prioritami byly mj. onkologie, léčba vzácných onemocnění a posílení důvěry v očkování a v těchto oblastech máme jasné výsledky: od ledna screening karcinomu prostaty, více než půl milionu pacientů se vzácnými onemocněními bude mít lepší přístup ke specializované léčbě a občané budou mít vždy bezplatný přístup k nejnovějším vakcínám proti covid-19.  Zejména v oblasti onkologie a možností prevence rakoviny jsme na špici v EU a ostatní země se u nás inspirují.

Automatická valorizace, očkování proti covidu-19 a zajištění léků
Podařilo se mi také prosadit a uhájit naprosto přelomovou automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. To je věc, o kterou usilovala řada ministrů zdravotnictví a nikdo z nich neuspěl. Díky transparentní a předvídatelné automatické valorizaci mohou poskytovatelé zdravotní péče lépe plánovat dopředu. To je rozhodně lepší řešení než každoroční politické dohadování.
Když jsem na začátku zmínil koronavirovou pandemii, musím ji zmínit ještě ve dvou souvislostech. Předně jsem zrušil předchozí vládou chystaný nesmysl v podobě povinného očkování. Nejen, že by nic nevyřešilo, ale vedlo by i ke kriminalizaci lidí, kteří ho odmítají. To je sice nesmysl, protože je bezpečné a účinné, ale je to na rozhodnutí každého, jestli se proti covidu-19 chce očkovat či nikoli. Postupně od této šílenosti upustily i ostatní státy. Klíčem pro zvládání pandemie je spolupráce s odborníky, a to je postup, který jsem zvolil. Bohužel pandemie se spolu s válkou na Ukrajině a vysokou nemocností, nedostatečných výrobních kapacit podepsaly na dostupnosti léčiv.
S bezprecedentními výpadky jsme bojovali kromě jiného i mimořádnými dodávkami léků, které jsme mohli zajistit díky novele z loňského prosince. Ta nám umožňovala nejen zajistit antivirotika proti covidu-19, ale právě i antibiotika v době, kdy byla potřeba nejvíce. Prosadil jsem také velkou novelu zákona o léčivech, která nám s bojem proti výpadkům léčiv pomůže do budoucna. Ta mimo jiné dává držitelům licence povinnost dodávat léky ještě 1-2 měsíce po nahlášení výpadku, stanovuje měsíční zásoby léků u distributorů, a znemožňuje distributorům protežovat jimi vlastněné nebo vybrané lékárny. Novelu schválila Sněmovna i Senát a platná bude od 1. ledna.
Podzimní měsíce byly pak ve znamení protestu zdravotníků a jednání se zástupci mladých lékařů, lékařských odborů a České lékařské komory. Ta jednání byla náročná, dlouhá a místy i emočně vypjatá. Přesto se nakonec podařilo dosáhnout dohody v oblastech vzdělávání, pracovních podmínek i odměňování zdravotníků. Dojde ke zřízení skupiny pro přípravu zákona o odměňování ve zdravotnictví, který chceme představit příští rok. Budu dále pracovat na úpravě zákoníku práce, aby odpovídal podmínkám ve zdravotnictví a spolu s MPSV připravím další novelu zhruba v polovině roku. S odborníky rovněž elektronizujeme vzdělávání lékařů. Příští rok odpilotujeme systém Administrátor, který digitalizuje organizaci předatestační přípravy, což povede k větší transparentnosti a efektivitě. Chtěl bych zde mladým lékařům poděkovat. Podstatnou část jejich připomínek chápu a respektuji. Nepochybuji, že společně je dokážeme vyřešit.

Jsme v poločase a plány jsou jasné
Takový byl ministerský poločas, protkaný i dalšími opatřeními včetně rušení zbytečné byrokracie, úspěšné očkovací kampaně během loňského podzimu, zrušení potravinářských průkazů či povinných průběžných pracovně lékařských prohlídek, vyjednání práva být zapomenut u vyléčených onkologických pacientů a mnoha dalšími kroky. Tyto kroky možná někdy nejsou na první pohled vidět, ale mají ohromný dopad. V následujících letech se chci dále především věnovat prevenci a veřejnému zdraví a dotažení rozdělané práce. V České republice máme špičkové zdravotnictví, ale máme problém s dobou dožití ve zdraví. V tom se bohužel nemůžeme rovnat Němcům nebo Švédům. To chci změnit. Zároveň pracuji na čtyřech klíčových reformách, které v následujících letech připravím. Budou to: zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o zdravotních službách, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o elektronizaci zdravotnictví. Až je prosadíme, tak nepochybuji, že se Vám při finálním zúčtování za dva roky budeme moci podívat do očí a ukázat jasné výsledky.

 

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví a 1. místopředseda TOP 09