Válek: Bez vzdělaných zdravotníků budou mít nemocnice problém. Studenti nesmí být rukojmí nouzového stavu

4.12.2020

Během nouzového stavu mají studenti zdravotnických oborů středních i vysokých škol nařízenou službu v rámci pracovní povinnosti v nemocnicích. 

Válek: Bez vzdělaných zdravotníků budou mít nemocnice problém. Studenti nesmí být rukojmí nouzového stavu
  • Studenti zdravotnických oborů, tedy nejen medici, se musí vrátit do škol
  • Pracovní povinnost v nemocnicích se dlouhodobě nedá skloubit se studiem

Během nouzového stavu mají studenti zdravotnických oborů středních i vysokých škol nařízenou službu v rámci pracovní povinnosti v nemocnicích. Studenti často pracují v rozsahu plného úvazku, mnohdy ve směnném dvanáctihodinovém provozu, což se neslučuje se studiem. Aby nedošlo ke zhroucení zdravotnického systém, je nezbytné, aby studenti byli schopni řádně absolvovat zkoušky a ukončit studium.

„Pokud se studenti nevrátí do škol, tak nemusí vůbec zvládnout dostudovat a pak se velmi obávám, že situace s počtem zdravotního personálu bude za rok katastrofální. Studenti musí dostat prostor k tomu, aby dokončili svá studia a stali se z nich kvalitní zdravotníci. Tím pomohou celému zdravotnictví nejlépe,“ říká poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.

Na poslance Válka se obracejí studenti. Upozorňují na řadu nedostatků při uplatňování pracovních povinností (PP), z nichž vypichujeme následující:

  • Ministerstvo nevytvořilo jednotnou metodiku pro uplatňování PP, legislativa neurčuje, jestli má být PP uplatňována podle trvalého bydliště či podle příslušnosti k lékařské fakultě. V důsledku si kraje studenty „přetahují“ a stává se, že jednomu studentovi přijde z více krajů více výzev k nástupu na PP.
  • Dotyčným údajně hrozily sankce za nesplnění PP. Studenti již pracující na DPP/DPČ v jednom zařízení byli pod pohrůžkami „vytrženi“ ze zaběhnutého provozu a „odveleni“ jinam.
  • Institut pracovní povinnosti se dále začal zneužívat coby záminka, aby dané zařízení nemuselo studenty platit ze své kapsy.
  • Rovněž chybí prováděcí předpis či vyhláška, která by upravovala odpovědnost za škodu způsobenou studenty, jejich proškolení na dané pozici či povinnost vybavit je ochrannými pomůckami.
  • Medici kvůli PP přišli o své zaměstnání a zůstali bez zdroje příjmů, a odměnu za PP mohou čekat až někdy v létě, navíc často dosud neví, v jaké výši.

„Podle našeho názoru není možné systém, podle kterého je stanovena pracovní povinnost studentům, rychle a efektivně opravit. Celý problém se netýká jenom vysokých, ale i středních škol. Studenti už na jaře přišli o velkou část výuky, teď o ni přicházejí znovu, proto apelujeme: pusťte studenty zpátky do škol, studenti nesmí být rukojmí nouzového stavu,“ uvádí místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.

„Řešením není ani zákon, který se dostal do Sněmovny až 30. listopadu. Není možné prostým škrtem pera bez změny výuky udělat ze studentů čtvrtých ročníků lékařských fakult samostatně pracující praktické sestry,“ dodává Válek.

Rozbor odborných argumentů je v příloze.

Vladan Vaněk, tiskový mluvčí TOP 09