Válek: Zdravotnickému personálu patří obrovské poděkování

23.4.2020

V této nelehké době bych rád za TOP 09 velmi poděkoval veškerému zdravotnickému personálu, který už řadu týdnů čelí velkému tlaku.

Válek: Zdravotnickému personálu patří obrovské poděkování

V této nelehké době bych rád za TOP 09 velmi poděkoval veškerému zdravotnickému personálu, který už řadu týdnů čelí velkému tlaku. Vím, že se zdravotníci museli poprat se zoufalým nedostatkem ochranných a dezinfekčních prostředků, testovacích sad a s chaosem v distribuci. Že odmítají plánované výkony a dávají pacientům nové termíny „na neurčito“. Zajišťují v nemocnicích nepřetržitý provoz a zároveň se starají o děti, které jim zůstaly ze škol doma. To musely zajistit především ženy, kterých ve zdravotnictví pracuje většina a zaslouží si tak speciální poděkování.

Velký dík patří také studentům lékařských a zdravotnických fakult a škol. Ti místo toho, aby se doma učili, nastoupili ihned do první linie a pomáhají zajistit chod zdravotnických zařízení.

Situace trvá už dlouho a budoucnost je nejistá. Zdravotníci dobře ví, že na běžnou péči budou chybět peníze. Ví, co znamená, že se zastavily screeningové programy a elektivní výkony a dovedou si přesně představit, co je čeká v dalších měsících.

My se budeme zdravotníkům snažit pomoci ze všech sil. Nepřipustíme, aby byl nedostatek peněz v systému zdravotního pojištění řešen snižováním platů zdravotníků či omezováním kvality zdravotní péče. Rozhodně nedovolíme, aby zdravotníci museli tak jako za komunistů kvůli nedostatku financí volit, komu léčbu dají a komu ne. Všichni studenti musí mít možnost nastoupit do akreditovaného zdravotnického zařízení, které si zvolí a vybrat si obor, kterému se chtějí věnovat. Budeme důsledně proti neokomunistickým umístěnkám. Naopak budeme prosazovat, aby plat školenců a školitelů byl hrazen ze státního rozpočtu.

Naše zdravotnictví a zdravotníci ukázali svoji vysokou kvalitu a je především jejich zásluha, že je naše republika v boji s touto pandemií tak úspěšná. Děkujeme všem, kteří se v těchto časech o nás starají, i díky nim stále věříme, že společně to zvládneme.

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, místopředseda strany, poslanec, lékař