Válek: Pokud by prezident užíval psychofarmaka, je to problém

25.10.2019

Pokud má člověk, ať dělá jakoukoliv profesi, nějaké onemocnění nebo nějakou poruchu, která ovlivňuje to, aby tu profesi mohl dělat kvalitně, tak pak je samozřejmě v zájmu těch, pro kterou tu profesi dělá.

Válek: Pokud by prezident užíval psychofarmaka, je to problém

(editovaný přepis rozhovoru s poslancem TOP 09 Vlastimilem Válkem)

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Pane Válku, je tedy zdraví vysokých ústavních činitelů věcí veřejného zájmu?

Vlastimil VÁLEK, poslanec /TOP 09/

Nejen vysokých ústavních činitelů. Zdraví pilotuje věci veřejného zájmu. Protože pokud má člověk, ať dělá jakoukoliv profesi, nějaké onemocnění nebo nějakou poruchu, která ovlivňuje to, aby tu profesi mohl dělat kvalitně, tak pak je samozřejmě v zájmu těch, pro kterou tu profesi dělá. V případě pilota pasažérů letadla, v případě prezidenta občanů státu, celého státu. To znamená, kdyby měl prezident, já nevím Alzheimera, demenci, tak jistě že by občané o tom měli vědět, protože to může zásadně ovlivnit rozhodování.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

A Vy byste ty profese vymezil, dejme tomu, nějakým seznamem?

Vlastimil VÁLEK, poslanec /TOP 09/

Takový seznam existuje. V řadě profesí se dělají preventivní prohlídky, pravidelné prohlídky, zjišťuje se stav zaměstnanců. A zjišťuje se, jestli mohou svoji profesi dobře vykonávat. To obecně platí u řady profesí.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Kde se tedy podle Vás protíná to zmíněné právo každého jednotlivce na soukromí, a právo společnosti právo veřejnosti vědět to základní o veřejných činitelích a o jejich zdraví?

Vlastimil VÁLEK, poslanec /TOP 09/

Já myslím, že ta rovina je vcelku jasná. Pochopitelně je potřeba chránit informace o pacientovi. A je určitý etický rámec, který každý lékař musí splňovat. Na druhé straně, pokud ten člověk je v takové zdravotní situaci, že to ohrožuje činnosti, které provádí, a to ohrožení by mohlo vést k poškození dalších lidí, tak pak ta informace má být zřejmá. Já řeknu příklad, typický příklad. Pokud má pacient epilepsii, a má opakovaně epileptické záchvaty, tak je to problém, pokud je řidičem z povolání. Protože pak epileptický záchvat může ohrozit jeho pasažéry, dělá-li řidiče autobusu. Tu informaci by měl vědět zaměstnavatel. A v případě prezidenta je situace složitá, protože jeho zaměstnavatelem je celý národ. Opravdu je to velmi komplikované.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Napadá mě, že když jde člověk do nemocnice, tak tam napíše: tu a tu osobu informujte o mém zdravotním stavu. Prezident by napsal národ?

Vlastimil VÁLEK, poslanec /TOP 09/

Já si nemyslím, že ta situace je o informacích zdravotního stavu. Já si taky nejsem úplně jistý, jestli je třeba zveřejňovat celé zdravotní zprávy. Mně osobně to přijde až nad rámec. Řada prezidentů byla ochrnutá, měla zdravotní problémy. Je z mého pohledu zcela jedno, jestli má prezident rakovinu, jakoukoliv takovouto nemoc, pokud to neohrožuje to, aby prováděl funkci prezidenta. Ta je spojená jaksi s jeho duševním stavem, se schopností přemýšlet. Pokud bere ovšem nějaké léky, které mění jeho rozhodovací schopnosti, jako jsou psychofarmaka, tak je to problém.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Vezmeme-li tuto situaci, nevzniká při nižší úrovni těch informací naopak prostor pro spekulace, co všechno může vrcholnému politikovi být? Nakonec zapamatujeme si kauzu s údajnou rakovinou Miloše Zemana, kdy brněnský zastupitel Svatopluk Bartík několik měsíců před prezidentskými volbami tuto informaci zveřejnil. Neškodí to? Ta mlha? Víc než přiznání skutečného stavu?

Vlastimil VÁLEK, poslanec /TOP 09/

Já považuji vyjádření pana zastupitele Bartíka za velmi nešťastné, protože jako lékaři mi to velmi vadí. Na druhé straně, myslet si, že na základě této zprávy, která vyšla, kterou jsem měl možnost číst, mohu říct, tak teď pan prezident je zdráv na těle a na duchu, tak je nejenom naivní, dokonce bych si řekl troufl říct infantilní. To je určitá informace, o určitých vyšetřeních, které nějak dopadly. Vůbec to neříká, jestli je pan prezident zdravý nebo nemocný. Říká nějaké konkrétní věci. A to je podle mě neštěstí všech těchto zpráv. Lidské tělo není auto, abych udělal nějakou komplexní prohlídku a řekl, tak výfuky takové a motor takový. To prostě ani nejde technicky. To je jakýsi výsek vyšetření, které říkají nějaké informace. Jako radiolog, když jsem si přečetl ty popisy CT vyšetření, ultrazvukové vyšetření, tak kolegové ve vojenské nemocnici si to, pokud to opravdu takhle bylo popsáno, jaksi vypijí, protože to je děs. Kdyby to takto popsal sekundář u mě na klinice, tak ho vyhodím.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

Tomáš Garrigue Masaryk abdikoval v roce 1935 převážně kvůli zdravotním důvodům, a taky kvůli vysokému věku. Podle Vás vyšel tento krok z módy?

Vlastimil VÁLEK, poslanec /TOP 09/

Já bych zmínil jeden aspekt. Strašně se změnila medicína od dob Tomáše Garrigua Masaryka. Dneska věk není parametr. Dneska jsou jiné parametry, které hodnotí stav pacienta fragility index, a já si dovolím připomenout, že osmadvacátého dostane vyznamenání pan gen. Boček, který má 96 let. Myslím, že se chystá letět gripenem. To je něco, co já bych nedal, a to mám o 30, o 40 let méně než on. To znamená, věk není překážkou ničeho.

Zdoj: ČT24, Události, komentáře, 24.10.2019