Válek: Zjednodušení dokumentace čas zdravotníků neušetří

3.7.2018

To, co musí být zachováno a naopak výrazně posíleno, je čas, který věnujeme pacientovi při vysvětlování toho, co ho čeká, aby to pacient pochopil. Z písemného informovaného souhlasu  musí být naprosto jasné, že pacient pochopil, co ho čeká.

Válek: Zjednodušení dokumentace čas zdravotníků neušetří

(editovaný přepis rozhovoru s poslancem TOP 09 Vlastimilem Válkem)

Moderátorka

Ministerstvo zdravotnictví zjednodušuje pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace. Co si o nastavení nových pravidel myslíte?

Vlastimil Válek, poslanec TOP 09 a člen výboru pro zdravotnictví PS

Nevím, kdo přesně četl poslední verzi té vyhlášky.  Je potřeba říct, že se připravuje rok a půl.

Moderátorka

Vyšla bych z toho, co prezentovalo ministerstvo zdravotnictví dnes.

Vlastimil Válek, poslanec TOP 09 a člen výboru pro zdravotnictví PS

To je sice pěkné, ale poslední varianta té vyhlášky zatím nikde v plném znění není dostupná. Ta teprve vyjde.

Moderátorka

Zaručí opravdu snížení administrativy? Ulehčí práci sestrám a vyřeší tím tak trochu i nedostatek personálu na pracovištích?

Vlastimil Válek, poslanec TOP 09 a člen výboru pro zdravotnictví PS

Podle mého názoru nezlehčí a nesníží zásadním způsobem administrativu pro zdravotnické pracovníky, a to nejenom pro sestry, ale i pro nelékařské zdravotní pracovníky. Verze vyhlášky po připomínkovém řízení, kterou znám, taková data nemá. Verze vyhlášky, kterou znám, umožňuje zjednodušení elektronické dokumentace a umožňuje úpravy archivace dokumentace. Nezjednoduší ale úplně všechno a nezjednoduší administrativu. To zaznělo i od pana náměstka Policara. Zazněla věta, že lékaři budou moci diktovat nálezy a tým to bude moci přepisovat a nebude to muset být sestra nebo lékař. To je sice dobrý krok, ale ne úplně dostatečný. Dnes se ve zdravotnictví ve stále větší míře používá voice recognition, který je naprosto běžný v soudnictví. Jinými slovy se nálezy diktují přímo do mikrofonu a program přepisuje to, co diktují do softwaru. Toto ta vyhláška neumožňuje použít. To by byl krok správným směrem, který by snížil administrativu.

Moderátorka

Pokud jde například o informovaný souhlas, tak Váš předřečník mluvil o tom, že je to časovaná bomba. Mluvilo se také o námitkách, které dala ombudsmanka Anna Šabatová. Nedojde k ohrožení zdraví některých lidí, třeba u komplikovaných případů, pokud jde o zachovávání zdravotnické dokumentace?

Vlastimil Válek, poslanec TOP 09 a člen výboru pro zdravotnictví PS

Podle mého názoru ne, protože zachování zdravotnické dokumentace se v některých oblastech vůbec nezkracuje. U důležitých pacientů, jako jsou krizoví pacienti nebo dlouhodobě léčení pacienti, tak to  zůstává tak, jak to bylo. Dokonce to musí být uchováno pět až deset let po úmrtí pacienta. Záleží, jaký typ zdravotnické dokumentace byste měla na mysli. U některých se doba zkracuje, u některých ne a u některých se dokonce prodlužuje.

Moderátorka

Uváděla se třeba gynekologie.

Vlastimil Válek, poslanec TOP 09 a člen výboru pro zdravotnictví PS

Tak pokud nejde pacientka pět let na žádné vyšetření, tak se dokumentace skartuje. Pacientky ale pravidelně chodí na preventivní prohlídky, tak je logika, aby pacienti naopak využívali preventivní vyšetření. Navíc skartuje se jenom část dokumentace, neskartuje se chorobopis.

Moderátorka

Půjde písemné informované souhlasy, které si musí zdravotnická řízení nechávat podepsat před některými výkony, opravdu řešit elektronicky?

Vlastimil Válek, poslanec TOP 09 a člen výboru pro zdravotnictví PS

To je otázka na soudce. Já můžu říct, že se pohybuju v prostředí, kdy dělám soudního znalce pro radiologii, kde musím pracovat s digitalizovanou písemnou dokumentací. Zatím jsem s tímto za celou dobu, co soudního znalce dělám, nezaznamenal nějaký problém. Faktem je, že v řadě zdravotnických zařízení se k informovanému souhlasu nějakého podpisu používá text, který je primárně elektronicky na tabletech. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že pacient, který podepisuje informovaný souhlas, a tady vidím hlavní problém, je člověk, který je nemocný a je to starší člověk, který je ve stresu a který potřebuje mít dostatek času, aby mu mohlo být pečlivě vysvětleno, co se s ním bude dít. Tady si myslím, že je potřeba podstatně uvolnit ruce zdravotníkům, aby měli čas a prostor pacientovi vysvětlit, co bude následovat. Když strčíte pacientovi papír, tak podepíše cokoliv. Myslím si, že jestli je to elektronicky nebo v písemné podobě, že je to jenom zástupný problém. To, co musí být zachováno a naopak výrazně posíleno, je čas, který věnujeme pacientovi při vysvětlování toho, co ho čeká tak, aby to pacient pochopil. Z písemného informovaného souhlasu, ať už je elektronický nebo v písemné formě, musí být naprosto jasné, že pacient pochopil, co ho čeká. Když jsem se u soudu jako znalec setkal s problémy, tak to bylo vždycky proto, že pacient v podstatě nepochopil, co ho čeká a podepsal to.

Zdroj: ČT24, 3. 7. 2018