Válek: Každý má právo na pojištění i nadstandardní péči

1.10.2017

Komentář lídra kandidáty TOP 09 na jižní Moravě prof. MUDr. Vlastimila Válka k tomu, co vše je třeba změnit ve zdravotnictví.

Válek: Každý má právo na pojištění i nadstandardní péči

Zdravotnictví v krajích parlament neřídí. Za financování zdravotnických zařízení odpovídají pojišťovny. Z úrovně parlamentu mohu aktivně ovlivňovat legislativu. Považuji za prioritní přijmout kvalitní zákon o univerzitních nemocnicích, který by konkrétně v Brně mohl vyřešit další rozvoj fakultních nemocnic, zejména té u svaté Anny. 
S ohledem na demografický vývoj se stírají hranice mezi péčí zdravotní a sociální. Tady bych rád přispěl k přijetí zákona definujícího zdravotněsociální péči včetně jejího financování. Je též nutné legislativně ukotvit systém lékařské služby první pomoci tak, aby v rámci všech krajů zajišťoval obdobnou dostupnost této služby v mimopracovní dobu. 
Privátní zdravotnictví má mít své místo, nejsem však zastáncem privatizace fakultních nemocnic. Chci umožnit, aby si každý občan mohl zaplatit nadstandardní péči nebo se připojistit. Přitom ale kvalitní standardní zdravotní péče musí být dostupná pro všechny a plně hrazená z pojištění. 
Podpořím přímé financování studentů lékařských fakult – lékařů i nelékařů. Chci jasně definovat roli školitelů. Investice do vzdělávání je dlouhodobá a vždy zisková. 
Podpořím elektronizaci zdravotnictví s databází volných míst v nemocnicích a termíny na objednávání pacientů tak, aby si nemocní mohli vybrat to zařízení, kde mají aktuálně volno. 

Mladá fronta DNES, dne 1. října 2017

,

prof. MUDr. Vlastimil Válek, lídr kandidátky TOP 09 na jižní Moravě